หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สอบถามบริการห้องสมุด 0-2800-2680-9 ต่อ 4265
สำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 0-2441-9741  โทรสาร 0-2441-9580
liwww@mahidol.ac.th