หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66(0)2800-2680-9 ต่อ 4265
liwww@mahidol.ac.th